Drukuj

Projekt Mentorski - polega na realizacji projektu praktycznych, zgłoszonych przez środowisko interesariuszy zewnętrznych (przemysł, organizacje NGO, samorządy). Projekty mentorskie realizowane są w 3-6 osobowych grupach studentów pod opieką mentora akademickiego oraz mentora przemysłowego (wywodzącego się ze środowiska przemysłowego, z doświadczeniem w pracy w przemyśle). Celem projektu mentorskiego jest wzmocnienie umiejętności miękkich w zakresie pracy zespołowej (tj. komunikacji, rozwiązywania konfliktów, podziału pracy, harmonogramowania i zorientowania na cel), a także przybliżenie studentom procesu pracy w środowisku przemysłowym. Liczba godzin w danym semestrze na 1 projekt wynosi 60h dydaktycznych (30h realizowanych pod opieką mentora akademickiego, i 30h pod opieką mentora przemysłowego). Część projektu pod opieką mentora przemysłowego jest realizowana w przedsiębiorstwie.

 

Na chwilę obecną projekty mentorskie są realizowane pilotażowo w ramach projektu "ZIP - Zostań Inżynierem Przyszłości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęci są studenci i studentki kierunku Informatyka, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013. Więcej informacji nt. tej formy współpracy można znaleźć na stronie projektu: www.zip.aei.polsl.pl lub uzyskać w biurze projektu:  

Wydział AEI,
ul. Akademicka 16, p. 512a 
44-100 Gliwice, 
Tel.: 32 237 2223.

 

Drugim projektem w ramach którego realizowane sa projekty mentorskie jest projekt "ZKZEiT - Zwiększenie Kompetencji Zawodowych studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja". Więcej informacji nt. tego projektu można znaleźć na stronie: www.zkzeit.aei.polsl.pl