Obecnie Wydział AEiI prowadzi studia podyplomowe w zakresie:

1.       Teleinformatyka w transporcie lotniczym
2.       Sieci i systemy komputerowe, bazy danych
3.       Technologie internetowe i technologie mobilne w projektowaniu i realizacji systemów informatycznych
4.       Metody eksploracji baz danych przedsiębiorstw
5.       Komputerowe systemy sterowania i zarządzania produkcją
6.       Systemy informacji geograficznej, INSPIRE i SDI

Pełną ofertę studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale AEI można znaleźć pod adresem: 

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RAu/Strony/kandydat_studiapodyplomowe.aspx 
Inna formą, nieco bardziej elastyczną w stosunku do studiów podyplomowych, oraz wymagającą mniejszego zaangażowania czasowego ze strony uczestników jest możliwość przeprowadzenia Kursu Dokształcającego.

Uczestnikiem kursu mogą być zarówno studenci jak i pracownicy.
Uczestnictwo w kursie jest odpłatne.
Zakres merytoryczny kursu dokształcającego musi zostać zaakceptowany przez Radę Wydziału AEiI.
 • 00_automatix.png
 • 00_InPro.png
 • 01-3soft.png
 • 1E_adb-logo-4c.png
 • 02-comarch.png
 • 2E_atestgaz.png
 • 03-diebold.png
 • 04-egzotech.png
 • 4E_Blumenbecker.png
 • 05-enki.png
 • 5E_Cadence_Logo_Red.png
 • 06-ente.png
 • 6E_child.png
 • 07-evatronix.png
 • 08-ezuniverse.png
 • 8E_euvic.png
 • 09-firetms.png
 • 9E_Delphi_Primary_Logo_Blue_RGB.png
 • 10-fp.png
 • 11-ibm.png