Przedmioty obieralnesą skierowane dla studentów ostatnich semestrów studiów I-go oraz II-go stopnia. Niezbędnym wymogiem uruchomienia wybranego przedmiotu jest konieczność zapisu na niniejszy przedmiot przez minimum 15 studentów. Wymóg ten nie zawsze pozwala na uruchomienie nieraz ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstw pakietów wiedzy. Dzięki współpracy przedsiębiorstw z Wydziałem istnieje możliwość uruchomienia tychże niszowych, bardzo specjalistycznych przedmiotów. Forma współprowadzenia niniejszych przedmiotów przez nauczycieli akademickich oraz praktyków (tj. pracowników przedsiębiorstw), umożliwia także na zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami wybranych przedmiotów oraz na efektywne łączenie wiedzy teoretycznej z przedstawianymi realnymi problemami pracy w wybranym obszarze.​​Jak wygląda ścieżka formalna uruchomienia przedmiotu obieralnego prowadzonego w całości lub w części przez praktyków, sponsorowanego przez Pracdowaców:

1.       Przedmiot obieralny musi być skierowany dla wybranego kierunku i stopnia studiów (inżynierskie czy magisterskie).
2.       Zakres merytoryczny przedmiotu obieralnego nie może powielać tematyki omawianej w ramach innych przedmiotów dla danego kierunku studiów. Aby sprawdzić jakie przedmioty są uruchomione dla poszczególnych kierunków studiów należy się zapoznać z następującymi dokumentami:

a.       plany studiów: http://inf.polsl.pl/index.php/plany-studiow

b.      aktualne przedmioty obieralne jakie studenci mogą wybrać: https://sipo.aei.polsl.pl/sipo/?module=przedmiot,lista&item_nr=7

c.       plany studiów dla kierunku makrokierunek (czyli elektronika + automatyka + informatyka, studia prowadzone w języku angielskim):  http://platforma.polsl.pl/rau1/course/view.php?id=411&username=guest

3.       ​​W ramach przedmiotu musi powstać tzw. Sylabus - karta przedmiotu. ​Sylabusy można znaleźć na stronie: http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=10705

​Punkty które na pewno Państwo musieliby opisać to przede wszystkim cele przedmiotu oraz w jakiej formie prowadzone będą zajęcia (laboratoria + wykład), z jakiej literatury będą Państwo korzystać. W kwestii efektów kształcenia na pewno będzie służył Państwu pomocą Dyrektor ds. Dydaktyki w danym instytucie..​

4.       Zakres merytoryczny przedmiotu wraz z Sylabusem musi zostać zaakceptowany przez Dyrektora ds. Dydaktyki w poszczególnym instytucie (zależnie od kierunku studiów dla którego jest skierowany przedmiot).
5.       Przedmioty obieralne na kierunku Informatyka są wybierane:

​dla I-go stopnia studiów (czyli inżynierskie - 7 semstrów, rozpoczynając od semestru zimowego, czyli od października)  przedmioty obieralne jest na 7-mym semestrze (czyli zimowym), i jest to wymiar 30h dydaktycznych (czyli 1h=45 minut)

dla II-go stopnia studiów (czyli magisterskie - 3 semestry rozpoczynając od semestru letniego, czyli od marca)​ przedmioty obieralne są na 2-gim semestrze (czyli zimowym) i jest to wymiar 60h dydaktyczych

6.       Przedmiot może mieć 15h lub 30h, w poprzednich latach zaobserwowaliśmy zdecydowanie większe zainteresowanie przedmiotami o wadze 4ECTS, czyli 30h ponieważ wtedy student musi wybrać tylko jeden przedmiot, natomiast w przypadku przedmiotów po 2ECTS musi wybrać dwa przedmioty (aby osiągnąć docelowe 4ECTS za przedmioty obieralne).
7.       Przedmiot jest realizowany w podziale na wykłady i laboratoria. Wykłady mogą mieć formę interaktywną a laboratoria formę warsztatową.
8.       Wykład musi być prowadzony przez osobę z tytułem naukowym doktora, dlatego jeżeli nie dysponują Państwo w swojej firmie osobą spełniającą taki wymóg, niezbędne będzie przeprowadzenie zajęć przy współpracy z naszymi pracownikami (pracownik AEiI przeprowadzi wykład a państwa pracownicy przeprowadzą laboratoria/warsztaty).
9.       Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia ukierunkowane na praktyczne zdobywanie nowej wiedzy - np. zaprojektowanie mini-aplikacji od początku do końca spotyka się z największym zainteresowaniem wśród studentów.

W przypadku zainteresowania realizacją zajęć całościowo przez pracowników Państwa firmy, prosimy o zapoznanie się z formą działania: Kursy i Szkolenia, która daje więcej elastyczności w tym temacie.

Mogą Państwo także zrealizować ten przedmiot w podziale godzin między Państwa i naszego pracownika.

Harmonogram zgłaszania przedmiotów obieralnych:

1.       Do 31-go marca – zgłaszanie tematów przedmiotów obieralnych.
2.       Do 15-go kwietnia – akceptacja przedmiotów przez Dyrektora ds. Dydaktyki
3.       Maj – wybieranie przedmiotów obieralnych przez Studentów.
4.       Czerwiec – informacja o tym jakie przedmioty zostały uruchomione.

UWAGA! Dla przedmiotów sponsorowanych przez Pracodawców nie ma wymogu liczności grupy, tzn. może na przedmiot zapisać się mniej niż 15 osób.

5.       Październik – styczeń - Realizacja przedmiotów obieralnych zdefiniowanych na semestr zimowy (np. dla kierunku Informatyka).
6.       Luty – sesja egzaminacyjna – zaliczenie przedmiotów przez studentów (projekt/kolokwium/egzamin), wystawienie ocen przez prowadzących.
7.       Marzec – czerwiec – Realizacja przedmiotów obieralnych zdefiniowanych na semestr letni.
8.       Czerwiec oraz wrzesień - zaliczenie przedmiotów przez studentów (projekt/kolokwium/egzamin), wystawienie ocen przez prowadzących.

Promocja przedmiotów obieralnych wśród studentów:

Możliwe są następujące formy promocji przedmiotów obieralnych:

1.       Przedstawienie krótkiej prezentacji (np. przed jakimś wykładem studentów).

2.       Rozwieszenie plakatów.

3.       Informacje na Platformie Zdalnej Edukacji oraz na portalu Forum Pracodawców.

4.       Wystąpienie w ramach Dnia z Pracodawcą – poprzez przedstawienie kilku wykładów studenci mieliby okazję na poznanie Państwa firmy – jej profilu oraz sposobu prowadzenia zajęć. W ramach wystąpienia istnieje możliwość poświęcenia kilku minut na promocję przedmiotu obieralnego.


Celem zgłoszenia proponowanego przedmiotu obieralnego prosimy o kontakt mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.