W ramach prowadzonej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki dydaktyki istnieje możliwość współpracy pracowników i przedsiębiorstw poprzez następujące formy:

 • Przedmioty Obieralne
 • Projekty Mentorskie
 • Wykłady i Warsztaty otwarte prowadzone w ramach Dnia z Pracodawcą
 • Kursy i Szkolenia
 • Realizację Prac Dyplomowych przy współpracy Pracownikami Wydziału AEiI z Pracodawcami.

Obecnie na Wydziale AEiI prowadzone są następujące kierunki studiów:

 • Automatyki i Robotyka
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Informatyka
 • Teleinformatyka
 • Makrokierunek – studia prowadzone w języku angielskim
 • Biotechnologia – studia międzywydziałowe prowadzona na Wydziałach AEiI, Chemia oraz Inżynieria Środowiska.

Studia są prowadzone dwustopniowo:

 • studia I-go stopnia to studia inżynierskie, które trwają 7 semestrów,
 • studia II-go stopnia to studia magisterskie i trwają one 3 semestry.
 • Acc.png
 • adb.png
 • AM.png
 • aptiv.png
 • ASKOM.png
 • Atest_Gaz.png
 • Automatix.png
 • Blumenbacker.png
 • Bombardier.png
 • Cadence.png
 • Comarch.png
 • Diebold.png
 • DTiQ.png
 • Energotest.png
 • Euvic.png
 • Evatronix.png
 • Fireup.png
 • Fluor.png
 • future-processing.png
 • i-systems.png
 • ING.png
 • InPro.png
 • JM_elektronik.png
 • KL_Discovery.png
 • Mentor.png
 • O-S_Computer.png
 • PREVAC.png
 • Propoint.png
 • Proximetry.png
 • Rada_samorzadu_studenckiego.png
 • REWSOFT.png
 • Simtech.png
 • Softiq.png
 • SOPRASTERIA.png
 • Valmet.png
 • WASKO.png