W ramach prowadzonej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki dydaktyki istnieje możliwość współpracy pracowników i przedsiębiorstw poprzez następujące formy:

 • Przedmioty Obieralne
 • Projekty Mentorskie
 • Wykłady i Warsztaty otwarte prowadzone w ramach Dnia z Pracodawcą
 • Kursy i Szkolenia
 • Realizację Prac Dyplomowych przy współpracy Pracownikami Wydziału AEiI z Pracodawcami.

Obecnie na Wydziale AEiI prowadzone są następujące kierunki studiów:

 • Automatyki i Robotyka
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Informatyka
 • Teleinformatyka
 • Makrokierunek – studia prowadzone w języku angielskim
 • Biotechnologia – studia międzywydziałowe prowadzona na Wydziałach AEiI, Chemia oraz Inżynieria Środowiska.

Studia są prowadzone dwustopniowo:

 • studia I-go stopnia to studia inżynierskie, które trwają 7 semestrów,
 • studia II-go stopnia to studia magisterskie i trwają one 3 semestry.