W ramach prowadzonej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki dydaktyki istnieje możliwość współpracy pracowników i przedsiębiorstw poprzez następujące formy:

 • Przedmioty Obieralne
 • Projekty Mentorskie
 • Wykłady i Warsztaty otwarte prowadzone w ramach Dnia z Pracodawcą
 • Kursy i Szkolenia
 • Realizację Prac Dyplomowych przy współpracy Pracownikami Wydziału AEiI z Pracodawcami.

Obecnie na Wydziale AEiI prowadzone są następujące kierunki studiów:

 • Automatyki i Robotyka
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Informatyka
 • Teleinformatyka
 • Makrokierunek – studia prowadzone w języku angielskim
 • Biotechnologia – studia międzywydziałowe prowadzona na Wydziałach AEiI, Chemia oraz Inżynieria Środowiska.

Studia są prowadzone dwustopniowo:

 • studia I-go stopnia to studia inżynierskie, które trwają 7 semestrów,
 • studia II-go stopnia to studia magisterskie i trwają one 3 semestry.
 • 00_automatix.png
 • 00_InPro.png
 • 01-3soft.png
 • 1E_adb-logo-4c.png
 • 02-comarch.png
 • 2E_atestgaz.png
 • 03-diebold.png
 • 04-egzotech.png
 • 4E_Blumenbecker.png
 • 05-enki.png
 • 5E_Cadence_Logo_Red.png
 • 06-ente.png
 • 6E_child.png
 • 07-evatronix.png
 • 08-ezuniverse.png
 • 8E_euvic.png
 • 09-firetms.png
 • 9E_Delphi_Primary_Logo_Blue_RGB.png
 • 10-fp.png
 • 11-ibm.png